Thiết bị & dịch vụ chẩn đoán hình ảnh Siemens

Y Đạo đang đầu tư tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM

  • 01 Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ, SIEMENS MAGNETOM VERIO 3.0 Tesla
  • 01 Hệ thống máy chụp cắt lớp, SIEMENS SOMATOM DEFINITION AS 128 lát cắt
  • 04 Hệ thống máy chụp X Quang kỹ thuật số, SIEMENS MULTISELECT DR
  • 01 Hệ thống máy chụp X Quang tăng sáng truyền hình, SIEMENS LUMINOS FUSION X-RAY MACHINE

Ngoài ra, trong nửa cuối năm 2017, Y Đạo vừa triển khai đầu tư hợp tác công tư với Bệnh viện Quận 2, TP. HCM: 

  • 01 hệ thống máy chụp công hưởng từ SIEMENS MAGNETOM SEMPRA 1.5 Tesla. Hệ thống đã được đưa vào hoạt động chính thức tại Bệnh viện Quận 2 vào tháng 12/2017, với sự hỗ trợ chuyên môn chẩn đoán hình ảnh của đội ngũ Bác sĩ Đại học Y Dược TP. HCM.
SH CT

Liên hệ

info@t-cgroup.com.vn / +84 24 3728 0774
Nhà 6A ngõ 45 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội